Sáng nay Khang và Hiếu đi chơi ở công viên
Sao đời ơi, vui quá đi
Đi chơi với cha mẹ
Có gì hạnh bằng nhỉ

supply